1_edited.jpg

Lantliv tillkom som ett resultat av ett särskilt intresse för svenska traditioner.

Österjörn ligger mitt i ett vidsträckt område där det inom en radie på cirka 45 km inte finns någon infrastruktur för att ta emot turism.

Det är en glebygdsort som är omgiven av otämjd natur.

Renfara råder i en stor del av området, vilket betyder att renhjordar passerar här när de säsongsvandrar från norr till söder i regionen.

Att ta del av denna verklighet är ett sätt att på nära håll uppleva seder och bruk i Västerbotten.

Vilda djur, orörd natur och skogslandskap så långt ögat kan nå är det som är det centrala i denna region.

Det är en unik upplevelse för dem som väljer att tillbringa lite tid här och anpassa sig till det inhemska sättet att leva.